• Kund: SCommunications
  • Design: SCommunications
  • Utveckling: ProduktionProduktion
  • Länk: aberabio.com

Webbsida åt svensk biotechföretag. Abera Bioscience är baserat i Stockholm och arbetar med innovativa vaccin.

Abera Technology

Mikroskop celler

Grafik över Aberas pipeline