• Kund: DDB, Jung m.fl
  • Foto: Produktion Produktion m.fl.
  • Postproduktion: ProduktionProduktion

Några av de casefilmer vi producerat åt andra byråer för olika tävlingar. I vissa fall bara postproduktion, i andra fall även produktion av rörligt och/eller stillbildmaterial.