• Kund: Tom Tits Experiment
  • Uppdrag: Kampanjsida med namninsamling
  • Idé: Hermes Holm
  • Design: ProduktionProduktion
  • Utveckling: ProduktionProduktion

Som komplement till en debattartikel i DN om vikten av estetiska ämnen i skolan ville Tom Tits Experiment ha en kampanjsida som informerade om frågan och fungerade som en namninsamling. Illustrationen av ”hjärnvägen” mellan de två hjärnhalvorna syftade till att belysa hur estetiska ämnen och naturvetenskapliga hänger ihop, och kan stödja varandra i undervisningen.